logo šutry 012.jpg
NEROSTY,MINERÁLY,ŠUTRY
pro ty,co milují toulání a mají pořád chuť stále něco objevovat...
mapa Mirošov.jpeg

přístup k lokalitě: činný lom se nachází východně od obce Mirošov,okr.Ždár nad Sázavou,viz mapa.Se vstupem ,alespoň dříve,nebyly problémy,stačí hezky pozdravit,slušně říct co chcete a kdo jste a s již klasickou větou "dávejte na sebe pozor",jsem byl vpuštěn.

Charakteristika naleziště: lom byl otevřen v jv. části Strážečkého moldanubika.Jedná se převážně o migmatizinované amfibol-biotitové nebo biotitové ruly,místy amfibolity.Na kontaktu zmíněných hornin a mramorů vzniklo těleso skarnu,které,pokuď né úplně,tak z velké části,bylo již odtěženo.Nacházelo se po pravé ruce(pod příjezdovou cestou)při vstupu do nejnižšího patra,pokuď nepočítám začínající zahloubení započaté v loňském roce.Na lokalitě je významné zastoupení mineralizací alpského typu.Je vázáno na pukliny v rulových horninách a amfibolitech,ojediněle protínají i skarn.Alpské žíly lze označit jako asociaci s proměnlivým až vysokým obsahem Ca,jehož zdroj lze předpokládat v okolních horninách.

Současný stav lokality: tato lokalita je určitě nadějná,chce to jenom trpělivost.Ona se vždycky najde alespoň jedna žilka,do které můžete nadšeně štourat,dokuď vás to bude bavit.Alpská parageneze je celkem pestrá,dají se najít krásný,červenohnědý "psaníčka"Titanitu až do velikosti 2cm(většinou ale do 5mm),viz.fotogalérie,taky všude přítomný "kuličky" Cloritu(na světlé podložce jsou velmi efektní),Amfibol - tvoří tenké dlouhé krystaly tmavé barvy,Axinit tvoří konické krystaly hnědofialové barvy do 1cm,Adulár - bílé krystaly do 1,5cm,viz.fotogalérie,Křemen(Křištál) - převážně cca 1 - 2cm,nedá se vyloučit nález větších krystalů,bohužel,jako všechno v dutině je omezeno její velikostí a ta není nijak závratná.Šířka puklin se pohybuje v hodnotách nepřesahující několik málo centimetrů.To ale neznamená,že tam někde není větší dutina,jenom já jsem ji bohužel nenašel.S dalších minerálů je to Prehnit,tvoří slabé,zelenožluté náteky na puklinách hornin,Pyrit,Molibdenit,Epidot,Kalcit a určitě pár dalších,o kterých ani nevím.V článku vycházím se svých vlastních zkušeností,takže všechny popsané minerály jsem našel v časovém horizontu posledních osmi let.

Mirošov.jpeg
Mirošov4.jpeg
Mirošov1.jpeg
Mirošov7.jpeg
Mirošov3.jpeg
Mirošov5.jpeg
Mirošov6.jpeg
Mirošov2.jpeg
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one