logo šutry 012.jpg
NEROSTY,MINERÁLY,ŠUTRY
pro ty,co milují toulání a mají pořád chuť stále něco objevovat...
mapa Čejov.jpg
Přístup k lokalitě: pegmatitová žíla se nachází v polích,cca 1 km SV od obce Čejov,viz. mapa.I když je místo s výskytem Apatitů totálně vybagrované, v širším okolí se nachází řada dalších pegmatitových těles,takže možnost nových nálezů se nedá vyloučit.

Charakteristika naleziště: směr žíly je SSZ - JJV a uklání se pod úhlem 50 - 60 stupnů.Pokud si dobře pamatuju,žíla nevykazuje žádnou výraznou diferenciaci.Pegmatit je tvořený převážně živcem patřící do skupiny K - živců.Na něj sekundárně narůstají krystalky Albitu.V malé míře se v blokovém živci našli menší tělesa křemene,vyjímečně se našly i dutiny se záhnědami,tedy spíše se záhnědkami.Největší,kterou jsem vykopal ,má 6.5cm,ale je na ní sympatické to,že je v ní zarostlý dvoucentimetrový krystal Apatitu.
Z dalších minerálů jsem ještě postřehl Muskovit,Andalusit.Naopak zcela chyběl Skoryl,který bývá častým hostem primitivních pegmatitů,nehledě k tomu,že se v okolí nachází v poměrně hojném počtu,byť nemá dobrou kvalitu a dost se rozpadá.Ale to jenom na okraj.Pokud  se chcete o Humpolecko zajímat více,můžete se mrknout do muzea v Humpolci,jeden kolega tam má docela zajímavou sbírku minerálů včetně Apatitů...a jsme konečně u nich..
         Apatity vyplňovaly pukliny a dutiny v Živci,a bylo jich tolik,že samotné sloupečky Apatitů se daly počítat na stovky.
Sloupečků cca 2.5cm a delší bylo ovšem mnohem méně.Krystaly mají různou kvalitu,některé vykazují zonálnost podle báze,takže se krystal mění od světle zelené,neprůhledné,familiérně pojmenové jabčáci(a to směrem k ukončení krystalu),až po smaragdově zelenou,která má drahokamovou kvalitu schopnou broušení.
Větší exempláře krystalů se nacházeli spíše ve formě menších samostatných drůzek,které si pěkně hověli v jílu,takže nebyli vystaveny dalším destruktivním vlivům,viz.fotogalerie.Samozřejmě,čím větší dutina,tím větší šance najít plovák živce jak půl dlaně s narostlými krystaly Apatitů,ale jak už to bývá,větších dutin bylo poskrovnu a krásných nepoškozených vzorků ještě méně.Co se tedy týká vzorků na podložce,zachovaly se převážně vzorky s ležatými krystaly do vel.1cm,někdy oboustraně ukončenýmy.Abych neskrblil,našlo se i pár větších krystalů,ale to jsou vzorky z říše snů a daly by se spočítat na prstech jedný ruky.
Ty krystaly,co lidově trčely,byly v naprosté většině ulámané(o to se postarala už příroda,takže jsou na lomné ploše dohojené),ale v některých případech se je podařilo dohledat a dolepit,takže se znich vyklubali fantastický vzorky,ikdyž,alespoň pro mě,to přece jenom není to pravý vořechový.Dále se ve větších dutinách našly pěkné skelety krystalů živce,pravděpodobně Ortoklasu,až 15cm velké.Bohužel,čím krásnější a větší krystal živce,tím na něm byly menší nebo vůbec žádné krystaly apatitů..,jak napotvoru.
Krystaly byly na lomné ploše jakoby dohojeny Albitem s krystalky cca do 5mm.
Některé drůzy živců byly doslova obsypány drobnými krystalky Apatitů.

Současný stav lokality: Pegmatit byl mnohokrát ručně kopán,poprvé v létě 2001 a minimálně třikrát přebagrován,naposledy letos na jaře,což už byl dost zoufalý počin.Nikdy se ale nedá vyloučit,že se jednou po orbě,až všechno pěkně omyje déšt,nenajde třeba sloupeček Apatitu.

Apatit.JPG
Apatit1.JPG
Apatit2.JPG
Apatit3.JPG
Apatit4.JPG
Apatit5.JPG
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one